Otázky ukončování psychoterapeutické praxe

Koordinátor Petr Odstrčil

 • Jak poznám, že nadešel čas ukončit psychoterapeutickou praxi?
 • Jak a komu předat klienty?
 • Jak ukončování ovlivňuje výběr klientů?
 • Jak ukončování ovlivňuje témata sezení?
 • Jak ukončuji vztahy?
 • Jak reagují dlouhodobí klienti na ukončování jejich psychoterapií z důvodu zakončení praxe?
 • Jsem k ukončení praxe přinucen/a (nemoc, rodinná situace, nebo jiné důvody), nebo odcházím dobrovolně?
 • Mám se tiše vytratit, nebo odejít s fanfárami?
 • Kde najdu podporu v tomto procesu, může mi pomoci supervize?
 • Jak se budu vyrovnávat, se změnou pracovní identity?
 • Kdo profesně budu, když už nebudu poskytovat psychoterapeutické služby?
 • Mohu vlastně přestat s pomáhající profesí?
 • Loučení se s životní etapou, emoční stavy, rituály.
 • Ztráta smyslu života?
 • Čím zaplnit vytvořený čas, nové začátky?
 • Jak na tuto změnu reaguje okolí, kolegové, rodina, přátelé?
 • Jak si zajistím stávající životní úroveň?
 • Jak dobře přerušit psychoterapeutickou praxi, protože odcházíme na mateřskou dovolenou, máme dlouhodobou pracovní neschopnost, atp.