Ohlasy a reference

Naladit se na téma našeho setkání v roce 2025 jste se mohli již v roce 2023. Zorganizovali jsme jednodenní Etický den v Brně a zúčastnilo se jej více než 100 kolegů*yň.

Co na něm ocenili účastníci?

 

 Výběr z odpovědí v anonymních zpětnovazebních dotaznících:

  • „Příjemná atmosféra, profesionální obsah i organizace doplněná sdílením v malých skupinách v rámci workshopu – dohromady ideál. Líbilo se mi, že mezi organizátory i mezi námi „uživateli“ akce bylo zastoupení napříč generacemi.“
  • „Laskavá a přátelská atmosféra. Skvělá organizace. Velmi zajímavé přednášky, skvělí řečníci, kteří přinesli nové podněty. Zajímavá témata do skupinek workshopů. Super jídlo a pití, krásně zvolené místo.“
  • „Vytvoření bezpečného a tvůrčího prostředí pro přemýšlení o praktické etice v našich každodenních terapeutických praxích.“
  • „Připomenout si, co vše je etika, kde a jak se nás/mě dotýká. Podnítit návrat k některým „úplně jasným“ věcem a znovu si je propřemýšlet.“
  • „Mluvit o etických tématech bezkonfliktně.“
  • „Obrázek o tom, jak ČAP funguje, co jsou aktuální témata v oblasti psychoterapie.“