Přednáška

Etika jako bezpečnostní retardér (zkušenosti z etické komise v evropské asociaci)

Jan Roubal

Všiml jsem si, že lidi zabývající se etikou vlastně dost zdržují. Zvlášť v nepříjemných a naléhavých situacích etického dilematu, které je třeba rychle vyřešit. „Počkejte chvilku, ne tak rychle.

Pojďme se na to podívat ještě z jiného pohledu…“ Je to, myslím, velmi důležité. Etika zde funguje jako bezpečnostní retardér. Abychom nejeli příliš rychle, nepodlehli naléhavosti situace a štěpení: buď je správně jedno řešení nebo druhé.

V situaci etického dilematu ale správné řešení neexistuje. Je potřeba zpomalit, rozšířit pohled komplikujícím dialogem, vyklouznout z pasti „buď a nebo“. Cesta dál se pak často nabídne sama, nečekaná a situačně jedinečná.