Femininita, maskulinita a gender v psychoterapii

Koordinátor David Holub

Gender je silné téma se silnými sociálními konotacemi.

Vnímáme ho nějak významně i v psychoterapii?

Ukazuje se, že žen je v psychoterapii významná převaha, ale muži si stanovují vyšší ceny.

Zůstává profesionál pod vlivem nereflektovaných a kulturně zakotvených konstrukcí reality, které zakrývají a upevňují mocenské, normativní, zneužívající nebo vylučující stereotypy a přesvědčení?

Ovlivňují genderová přesvědčení to, jak doporučujeme klienty do psychoterapeutické péče?

Nadhodnocujeme pohlavní rozdíly?

Znehodnocují jak ženy, tak i muži svoji maskulinitu a femininitu?

Vstupuje do psychoterapeutické situace nenávist vůči ženám a ženským otázkám, nenávist vůči mužům a mužské kultuře?

Jaké etické otázky probouzí oboustranná přitažlivost mezi terapeuty a klienty?

Jaký dopad má překročení sexuální hranice na fungování terapeuta a jeho schopnost mentalizace?

Jaká etická dilemata navozuje těhotenství klientky nebo psychoterapeutky?

Otázky „Škodí to klientovi?“, „Má z toho klient prospěch?“, „Respektuje to klienta a jeho právo rozhodovat se za sebe?“, „Jsem jako psychoterapeut/psychoterapeutka pravdivý/pravdivá?“ nás budou provázet v etickém průzkumu psychoterapeutických situací, ve kterých rezonují ženské a mužské identifikace, genderové role, sexuální orientace nebo nebinární, transgenderová nebo genderově nevyhraněná témata.

Podrobnější vymezení této kategorie (Femininita, maskulinita a gender v psychoterapii) a konkrétněji načrtnutá témata najdou aktivní přispěvatelé v úvodu chatu po svém přihlášení.

Sami pak mohou tematickou oblast rozšířit svými otázkami a příspěvky.